Privacy statement

Privacy Statement & Cookies op Dennenlucht.nl

Als jij contact met ons zoekt, hebben wij je persoonsgegevens nodig om ervoor zorgen dat wij je goed kunnen bedienen. Wij springen altijd zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Wij dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat wij met jouw persoonsgegevens doen en waarom we ze nodig hebben vertellen we hier graag. Als je na het lezen van onze privacyverklaring vragen hebt, neem dan gerust contact op met ons privacy account: management@dennenlucht.nl

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je via management@dennenlucht.nl. Wij raden je aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2018.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
www.dennenlucht.nl - www.dennenluchtbreda.nl
Dennenlucht Breda BV
Heistraat 15
4836 BE Breda
Tel. 076 - 2042000
management@dennenlucht.nl

Wanneer is de privacyverklaring van toepassing?
De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens welke Denenlucht verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad), zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk aan jouw naam, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, adres of e-mailadres.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct contact heeft (gehad) met Dennenlucht. We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt en een contactformulier invult, een feestje boekt, een reservering maakt of wanneer je contact zoekt met ons bedrijf.

Welke persoonsgegevens delen wij met derden, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?
Welke persoonsgegevens verwerken derden voor ons:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de website;
- Het reserveringssysteem (kinderfeestjes, boekingen en reserveringen);
- Het verzorgen van nieuwsbrieven, mailingen en uitnodigingen;

Bewaartermijnen:
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te leveren.

Dennenlucht Breda persoonlijk account; onbepaalde tijd tot wederopzegging. Om je te kunnen blijven informeren over spaaracties, kortingen en het versturen van mailingen en nieuwsbrieven.

Persoonsgegevens bij informatieverzoek en reservering; maximaal 1 jaar. Ter kwaliteitsverbetering van reactie op informatieverzoeken en toekomstige boekingen.

Nieuwsbrieven, mailingen en uitnodigingen; maximaal 1 jaar na laatste contact.

Binnen de EU?

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Dennenlucht neemt veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Dit doen we zowel op organisatorisch als technisch gebied. Wij hebben een groep specialisten in huis die dagelijks werken aan het beveiligen van onze systemen en het zoeken naar kwetsbaarheden.
Mocht je het gevoel hebben dat dit niet (goed) gebeurt, laat het ons dan weten via management@dennenlucht.nl

Hoe gaan wij om met Social media?
Dennenlucht krijgt geen toegang tot jouw social media account. Wij raden je aan om het privacy beleid van de social media partijen waar jij een account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe je gegevens worden gebruikt en hoe jij je instellingen kunt aanpassen. Wij hanteren gebruiksregels voor social media. Deze zijn in de vestigingen van Street Jump te vinden.

Wat doen wij met camerabewaking?
Dennenlucht stelt dat camerabewaking noodzakelijk is ter bescherming van haar werknemers, bezoekers en het bedrijf. Camerabeelden worden maximaal 28 dagen bewaard, tenzij het noodzakelijk is deze langer te bewaren. Wij bewaren de beelden niet locatie maar worden centraal bewaard in de cloud.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?
Recht op informatie:
Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In deze privacyverklaring hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage:
Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Je kunt dat aanvragen via management@dennenlucht.nl Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie:
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken:
Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Zo kun je ons vragen om jouw persoonsgegevens niet langer te gebruiken.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen:
Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle persoonsgegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw persoonsgegevens te verwijderen, zullen wij deze die tot jou herleidbaar zijn behalve de persoonsgegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden jou de mogelijkheid om een verzoek in te dienen via management@dennenlucht.nl

Recht om een klacht in te dienen:
Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Stuur hiervoor een mail aan; management@dennenlucht.nl

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen?

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

ook de magie
van dennenlucht
beleven?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.